Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

O nama

Udruženje poduzetnika Velika Kladuša osnovano je 2007. godine i djeluje kao nevladina i neprofitna organizacija. Kao osnivač Udruženja pojavljuje se grupa poduzetnika sa područja općine Velika Kladuša. Članovi Udruženja na dobrovoljnoj osnovi su pravna i fizička lica, odnosno svi oni koji mogu i žele dati svoj doprinos na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta.

Djelatnosti Udruženja poduzetnika odnose se na:

– zaštitu interesa članova, pomoć i podršku članovima u (do) registraciji preduzeća ili drugog oblika poslovnog djelovanja;
– pomoć ili podrška start up projektima, posebno mladih osoba, te praćenje projekata i programa edukacije, apliciranje i sufinansiranje;
– izrada projektnih prijedloga;
– izrada biznis planova;
– pomoć u pravnim pitanjima;
– podrška u marketinškim aktivnostima;
– poslovno povezivanje, saradnja s organima vlasti na svim nivoima;
– izdavanje publikacija, biltena, brošura;
– organizovanje seminara, obuka i edukacija;
– osnivanje fondova za pomoć i podršku;
– organiziranje manifestacija;
– povezivanje škola, učenika i poslodavaca;
– praćenje propisa i pravovremeno informisanje;
– suradnja s medijima i sl.

Udruženje učestvuje u identifikaciji i analizi problema poslovnog ambijenta. Ono se zalaže kroz smjernice, djelovanja i aktivnosti kod nadležnih institucija za preduzimanje mjera za poboljšanje istog.

Udruženje poduzetnika finansira se iz članarina i donacija. Također, učestvuje u projektima koji objavljuju nadležne institucije na području Bosne i Hercegovine.

Udruženjem rukovodi Upravni odbor koji broji 9 članova. Ima sekretara koji je u radnom odnosu. Ono je smješteno u iznajmljenom prostoru površine caa 40m², posjeduje struju, vodu, grijanje, telefon i pristup internetu.

Udruženje poduzetnika do sad je izdalo 2 Privredna vodiča i 1 brošuru Vodič u poduzetništvo i to iz vlastitih finansijskih sredstava. U vodičima su predstavljeni privredni subjekti s područja općine Velika Kladuša, osnovne informacije i kontakti. Samo štampanje vodiča iznosilo je oko 12.000,00 KM. Također, Udruženje je izalo brošuru koja ima za cilj da (budućim) privrednim subjektima pruži osnovne informacije oko procedura registracije poslovanja kao i informacije o samim troškovima poslovanja, te istovremeno sadrži analizu poteškoća s kojima se poduzetnici susreću u svakodnevnom radu i prijedlog organima vlasti kako i na koji način poboljšati poslovni ambijent na području općine Velika Kladuša. Troškovi štampanja brošure iznosili su cca 1.500,00 KM, plus troškovi volontera, lektorisanja, izrade i objavljivanja informacija, te promocije. Sredstva za prethodne aktivnosti u potpunosti su osigurana iz budžeta Udruženja (članarina i donacija).