Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Postani član

Statut
  • Budite informisani o drugima i drugi o Vama putem: društvenih mreža, web stranice, publikacija, domaćih i međunarodnih sajmova;
  • Koristite besplatnu osnovnu pravnu pomoć;
  • Budite dio Registra, koji stoji na raspolaganju potencijalnim partnerima;
  • Informišite se o dostupnim fondovima;
  • Povežite se sa mogućim partnerima;
  • Pohađajte edukacije kroz seminare, radionice, konferencije;
  • Birajte i budite birani u organe u Udruženja.
statut