Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Vijesti

Informišite se kako investirati u Austriju i kako uspješno osnovati podružnicu

Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj “Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati […]

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja  zaštite […]

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.   U […]

Javne konsultacije: Nacrt Strateške platforme Srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga u FBiH (2023-2030)

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine Federacije BiH”, br. 66/13 i 25/22), Zakonom o razvojnom planiranju […]

Preliminarni rezultati Javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja male privrede za 2023. godinu – “POTICAJ OBRTIMA”

Preuzmi dokument: OBAVJEŠTENJE PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA – DOMAĆE RADINOSTI TE TRADICIONALNI I STARI ZANATI PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA – […]

Aplicirajte za inovacijsku voucher shemu: Pristup bespovratnom vaučeru u iznosu do 10.000 KM

Voucher možete iskoristiti na inovativne servise u FabLab B&H te unaprijediti poslovanje svog malog ili srednjeg preduzeća. Javni poziv možete […]

Za projekte razvoja, poduzetništva i obrta 200.000 KM iz Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s […]

Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u FBiH”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj […]

Javni poziv SUSTAIN za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima u visini od 600.000 EUR

Otvoren je Javni poziv SUSTAIN za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima koji se finansira u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU.Poziv je […]

Poziv na prezentaciju seta energetskih zakona FBiH

Krajem jula 2023. godine Parlament F BiH usvojio je Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Zakon o […]