Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Zadnji poziv špediterima!

24. Juna 2022.

Zadnji poziv špediterima!
Izvor: uino.gov.ba

S obzirom da od 01.08.2022. godine otpočinje implementacija novog kompjuteriziranog tranzitnog sistema (NCTS) u okviru kojeg se tranzitne prijave mogu obrađivati elektronski i potpisivati isključivo pomoću digitalnog kvalificiranog potpisa,  upozoravamo da veliki broj carinskih zastupnika nije završio proceduru oko izdavanja digitalnog kvalificiranog potpisa za korištenje elektronske usluge NCTS, a što može dovesti do zastoja u radu prilikom obrade elektronskih tranzitnih prijava !!!

Izvor: uino.gov.ba