Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

UPFBiH pokrenulo web stranicu za besplatnu pravnu pomoć

1. Oktobra 2021.

Na web stranici „Pravna pomoć”, poslodavci će imati uvid u sve zakonske i podzakonske akte, kao i komentare, mišljenje i analize eminentnih stručnjaka sa kojima UPFBiH sarađuje. Stranica će biti interaktivna, na način da je poslodavcima omogućeno direktno postavljanje pitanja i dobivanje odgovora u realnom vremenu. Također je u okviru stranice previđen i forum u okviru kojega će poslodavci moći razmjenjivati iskustva i mišljenja o određenim pravnim pitanjima, a stanica ima chat u okviru kojega se mogu postavljati pitanja, dobivati odgovori i sl.

Za članice UPFBiH, ali i druge kompanije korištenje web stranice „Pravna pomoć” i svih njezinih pogodnosti  je besplatno u prvih 12 mjeseci rada stranice. Nakon toga će pristup stranici biti omogućen svim članicama koje su platile članarinu, dok će druge kompanije moći pristupiti stranici plaćanjem simbolične naknade.  

„Svaka članica se, putem stranice, može na brz, jednostavan i pristupačan način upoznati sa najbitnijim pravim normama vezanim za poslovanje i primjenjivati ih u poslovnoj praksi. Stranica nudi i kraće informacije o izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata kako bi poslodavci uvijek bili upoznati o promjenama u zakonodavstvu i prilagodili svoje poslovanje novim odredbama.  Osim toga, web stranica „Pravna pomoć”  pruža i pregled sudske prakse,  presude sudova sa svih nivoa vlasti, koje su od značaja za poslodavce, kao i obrasce za izradu tužbi, žalbi, rješenja. Na web stranici će biti dostupan pregled kolektivnih ugovora, međunarodnih propisa vezanih za oblast poslovanja itd”, rekao je Pandurević. 

Više informacija o stranici na linku www.upfbihpravnapomoc.ba.

Izvor: upfbih.ba