Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Objavljen tender za završetak radova na zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta

5. Februara 2021.

Na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, objavljen je tender za nabavku radova za završetak izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a čija je procijenjena vrijednost 5.800.000,00 КM bez PDV-a.


Кako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, predmet javne nabavke su radovi na završetku izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji obuhvataju: građevinske radove, građevinsko-zanatske radove, elektrotehničke instalacije, mašinske instalacije, hidrotehničke instalacije, radove niskogradnje, te ostale radove.

Javno otvaranje ponuda će se održati 2. marta 2021. godine u 13.00 časova, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za izvođenje radova je 270 kalendarskih dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao.

Izvor: mreza-mira.net