Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Inovacije u marketingu, partnerstvima i kapacitetima usmjerene na održivost u sektoru turizma

5. Novembra 2021.

Dostupan je prevod Javnog poziva br. 1 za dodjelu grantova u turizmu na BHS jeziku. ⠀

Preuzmite ga klikom na link na USAID turizam profilu i zatim na objavu ili dugme “grantovi u turizmu” ⠀

Pogledajte snimak info sesije o kriterijima i proceduri za dodjelu grantova u oblasti turizma na našem YouTube kanalu USAID Turizam⠀


From today, you can download a translation of the Annual Program Statement (APS) no. 1 for approval of grants in the Bosnian/Croatian/Serbian language. ⠀

Download it by clicking the link on our profile and then tapping the image⠀

Watch a recording of the info session on criteria and process of approval of grants in tourism at our YouTube channel USAID Turizam

Kompletan poziv nađite ovdje

Izvor: mreza-mira.net