Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Poslovno povezivanje

Osnaživanje veza članica kroz zajednička okupljanja i posjete, zajedničke investicije, te jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga.

Saradnja sa organima na višim nivoima

Udruženje informiše nadležne na nivou općina, kantona i FBiH o rezultatima i poteškoćama u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike. Cilj ove saradnje je donošenje propisa i mjera od interesa za članove.

Obuka i edukacija

Udruženje vrši organizovanje obuka članica Udruženja prema ispoljenim interesima koji proizilaze iz njihove poslovne orijentacije, a u cilju usavršavanja poslodavaca i zaposlenih. Npr. predavanja, seminari, kursevi, savjetovanja, stručne ekskurzije Udruženja u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacije.

Postani polaznik IT centra

Postani član